Ustawa z dnia 19.11.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.10.22
 
dodany przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 9a
2021.10.22
dodany przez

Art. 9a. W roku 2021 zmiany planów finansowych, powodujące przekroczenie wielkości wynagrodzeń ustalonych w planach finansowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 przedłożonym Sejmowi, w następujących jednostkach sektora finansów publicznych:

    1) agencjach wykonawczych,

    2) instytucjach gospodarki budżetowej,

    3) państwowych funduszach celowych,

    4) Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

    5) innych państwowych osobach prawnych należących do sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych

- wymagają zgody właściwego ministra lub innego organu nadzorującego oraz zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z zastrzeżeniem art. 9c.