Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2008.12.01
do 2009.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1337
Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1337
2010.01.01
zmieniony przez
2011.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik

 
Lista towarów i usług, do których nie mają zastosowania
zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy

Poz. 
Symbol PKWiU 
Nazwa towaru (grupy towarów), nazwa usługi 
I. Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali 
     27.41.10-30.10 Proszek srebra 
     27.41.10-30.2 Srebro technicznie czyste 
     27.41.10-30.3 Srebro o wysokiej czystości 
     27.41.10-30.4 Stopy srebra 
     27.41.10-50 Srebro (łącznie z pokrywanym złotem lub platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (łącznie z pokrywanym złotem lub platyną) w postaci półproduktów pozostałego (PKWiU 27.41.10-50.9) 
     27.41.20-30.10 Proszek złota 
     27.41.20-30.20 Złoto technicznie czyste 
     27.41.20-30.30
ex 27.41.20-70.00 
Złoto o wysokiej czystości 
     27.41.20-50 Złoto (łącznie z pokrywanym platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (łącznie z pokrywanym platyną) w postaci półproduktów, pozostałego (PKWiU 27.41.20-50.9) 
10 
     27.41.30-30.11 Proszek platyny 
11 
     27.41.30-30.12 Proszek palladu 
12 
     27.41.30-30.13 Proszek irydu 
13 
     27.41.30-30.15 Proszek rodu 
14 
     27.41.30-30.21 Platyna technicznie czysta 
15 
     27.41.30-30.22 Pallad technicznie czysty 
16 
     27.41.30-30.23 Iryd technicznie czysty 
17 
     27.41.30-30.25 Rod technicznie czysty 
18 
     27.41.30-30.31 Platyna o wysokiej czystości 
19 
     27.41.30-30.32 Pallad o wysokiej czystości 
20 
     27.41.30-30.33 Iryd o wysokiej czystości 
21 
     27.41.30-30.35 Rod o wysokiej czystości 
22 
     27.41.30-50 Platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci półproduktu, pozostałej (PKWiU 27.41.30-50.9) 
23 
     27.41.61-00.20 Złom złota i stopów złota 
24 
     27.41.62-00.11 Odpady srebra i stopów srebra 
25 
     27.41.62-00.12 Złom srebra i stopów srebra 
26 
ex 27.41.62-00.21 Złom platyny i stopów platyny 
27 
ex 27.41.62-00.22 Złom palladu i stopów palladu 
28 
ex 27.41.62-00.23 Złom irydu i stopów irydu 
29 
     28.61.11-19.20 Noże stołowe z ostrzami stałymi -srebrzone 
30 
ex 28.61.14-70.00 Nakrycia stołowe srebrzone 
31 
     36.21.10-10 Monety 
32 
ex 36.22 

Wyroby jubilerskie i podobne, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem:

 - kamieni syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych, obrobionych, lecz nieoprawionych (PKWiU 36.22.11-70),
 - pyłu i proszku z pozostałych naturalnych lub syntetycznych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (PKWiU 36.22.12-50.90),
 - dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż metale szlachetne,
 - wyrobów kultu religijnego,
 - katalizatorów, w postaci drucianej tkaniny lub siatki, z platyny (PKWiU 36.22.14-70.00) 
33 
ex 36.63.77-40.32 Wyroby z materiałów rzeźbiarskich mineralnych -wyłącznie wyroby pamiątkarskie, dekoracyjne itp. z bursztynu 
34 
     92.31.10-00.38 Biżuteria artystyczna, dawna 
35 
     92.31.10-00.48 Biżuteria artystyczna, współczesna 
II. Usługi 
36 
 Usługi jubilerskie 
37 
 Doradztwo, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego 
38 
 Usługi prawnicze świadczone przez notariuszy, adwokatów i radców prawnych 

Objaśnienie:
ex - dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania.