Ustawa z dnia 28.05.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.04.16
 
zmieniony przez
art. 17 
Istniejące wersje czasowe art. 17
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 1106
2021.04.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 17. W przypadku informacji o schematach podatkowych w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 5, przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej do dnia 28 lutego 2021 r. potwierdzenie nadania NSP, o którym mowa w art. 86g § 2a ustawy zmienianej w art. 5, jest wydawane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu poprawnej informacji o tym schemacie podatkowym do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.