Ustawa z dnia 28.05.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.06.25
do 2021.04.15
tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 1106
Istniejące wersje czasowe art. 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 1106
2021.04.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15. Z dniem 1 lipca 2020 r. NSP nadane przed tym dniem schematom podatkowym transgranicznym w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 5 stają się nieważne. Przepisu art. 86i § 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 5 nie stosuje się.