Ustawa z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.06.23
do 2020.08.19
tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 1086
Istniejące wersje czasowe art. 82
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 1086
2020.08.20
uchylony przez
2021.06.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1072
2022.01.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 171
2022.10.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2141
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 82. 1. Operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zwraca nadawcy przesyłkę pocztową, o której mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 79, niezwróconą na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 79.

2. Przesyłki, o których mowa w art. 98 ust. 2 pkt 4 lit. d ustawy zmienianej w art. 79, uznane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy za niedoręczone na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 79, uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.