Ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2024.07.01
 
dodany przez
art. 50 
Istniejące wersje czasowe art. 69b
2024.07.01
dodany przez

Art. 69b. Prezes Rady Ministrów może upoważnić do realizacji czynności, o których mowa w art. 65 ust. 16 i art. 69 ust. 2 pkt 1, ministra właściwego do spraw finansów publicznych.