Ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.05.12
 
zmieniony przez
art. 16 
Istniejące wersje czasowe art. 100
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 568
2023.05.12
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 100. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego profil zaufany, o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57), zachowuje ważność do końca trzeciego miesiąca, licząc od miesiąca, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii albo zniesiono stan nadzwyczajny, jednocześnie nie ogłaszając ani nie wprowadzając żadnego z tych stanów.