Ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.08.21
do 2019.11.14
tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1571
Istniejące wersje czasowe art. 19
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1571
2019.11.15
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 19. 1. W latach 2019 i 2020 minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Agencji dotacje z budżetu państwa.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, zwiększają fundusz podstawowy Agencji.