Ustawa z dnia 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.03.31
do 2020.12.15
zmieniony przez
art. 62 
Istniejące wersje czasowe art. 70
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1495
2020.03.31
zmieniony przez
2020.12.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 70. 1. Przepisów art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

2. Przepisu art. 38a ustawy zmienianej w art. 55 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.