Ustawa z dnia 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.09.13
do 2020.03.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1751
Istniejące wersje czasowe art. 18
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1751
2020.03.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 18. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r., z wyjątkiem:

    1) art. 6 i art. 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;

    2) art. 1 pkt 7 lit. g oraz pkt 8 w zakresie art. 42c, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.