Ustawa z dnia 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.08.13
do 2020.03.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1520
Istniejące wersje czasowe art. 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1520
2020.03.31
zmieniony przez
2020.06.24
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 12. Przepisów art. 33a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do importu towarów dokonanego przed dniem 1 kwietnia 2020 r.