Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7.06.2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2024.05.11
 
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe zał. nr 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1147
2022.08.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1753
2023.06.20
zmieniony przez
2024.05.11
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 11

 
Wysokość należności z tytułu sprzedaży banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu, cygar, cygaretek), spirytusowych, winiarskich, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich

Lp.

Rodzaj wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz rodzaj lub

pojemność tego opakowania

Należność za sprzedaż banderoli legalizacyjnej w zł

1

Papierosy we wszystkich opakowaniach1) - niezależnie od liczby

papierosów

1,30

2

Tytoń oraz susz tytoniowy we wszystkich opakowaniach2) -

niezależnie od gramatury

1,30

3

Cygara i cygaretki we wszystkich opakowaniach3)- niezależnie od liczby cygar i cygaretek

1,30

4

Wyroby spirytusowe w opakowaniu4) o pojemności do 0,2 l włącznie

1,30

5

Wyroby spirytusowe w opakowaniu4) o pojemności powyżej 0,2 l

1,30

6

Wyroby winiarskie w opakowaniu5) o pojemności do 0,5 l włącznie

1,30

7

Wyroby winiarskie w opakowaniu5) o pojemności powyżej 0,5 l

1,30

8

Wyroby spirytusowe lub winiarskie w puszkach

1,30

9

Płyn do papierosów elektronicznych6) - niezależnie od pojemności

5,00

10

Wyroby nowatorskie7) - niezależnie od gramatury

2,00

Objaśnienia:
1) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 1a-1d) do rozporządzenia.
2) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 2a-2c) do rozporządzenia.
3) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 3a-3d) do rozporządzenia.
4) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 4) do rozporządzenia.
5) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 5a-5d) do rozporządzenia.
6) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 7a-7d) do rozporządzenia.
7) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 8a i 8b) do rozporządzenia.