Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7.06.2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2024.05.11
 
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1147
2020.12.22
zmieniony przez
2021.02.13
zmieniony przez
2022.08.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1753
2024.05.11
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
Kryteria jakościowe znaków akcyzy

I. KRYTERIA JAKOŚCIOWE BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU, CYGAR, CYGARETEK), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, WYROBÓW NOWATORSKICH I PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH

Banderole na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu, cygar, cygaretek), spirytusowych, winiarskich, suszu tytoniowego, wyrobów nowatorskich i płynu do papierosów elektronicznych oraz odpowiednio banderole próbne powinny spełniać następujące kryteria jakościowe, tj. powinny być:

  1) pokrojone według ustalonych wymiarów z dokładnością ± 0,2 mm, z dopuszczalnym odchyleniem od prostopadłości, które nie może być większe niż 0,6 mm;

  2) niezmienne pod względem właściwości kolorystycznych przez co najmniej 12 miesięcy od daty wytworzenia banderol przy temperaturze przechowywania 22±2°C i wilgotności względnej 50±5%;

  3) wydrukowane z dopuszczalnym odchyleniem elementów offsetowych, wklęsłodrukowych lub innych, wynoszącym nie więcej niż 1,5 mm w stosunku do tych elementów na banderolach wzorcowych, pod warunkiem niezachodzenia na siebie tych elementów;

  4) element w postaci złotych liter "MF", nadrukowany na awersie banderol na wyroby spirytusowe o wymiarach 90 mm × 16 mm i 50 mm × 12 mm, może być częściowo lub całkowicie widoczny na rewersie banderol jako penetracja farby w masę papieru lub odcisk farby;

  5) z numeracją, która nie może występować na innych elementach graficznych niż tło, z wyjątkiem banderol na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu, cygar, cygaretek), suszu tytoniowego, wyrobów nowatorskich oraz płynu do papierosów elektronicznych, gdzie częściowo może zachodzić na element drukowany farbą termochromową oraz na tło giloszowe.

Kryteria jakościowe arkuszy banderol są następujące:

  1) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosy, tytoń, cygara, cygaretki), suszu tytoniowego oraz wyrobów nowatorskich: format 480 mm × 540 mm (z tolerancją ± 1,5 mm), 405 sztuk banderol o wymiarze 32 mm × 16 mm na każdym arkuszu (15 rzędów po 27 sztuk banderol w każdym rzędzie);

  2) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych o pojemności do 0,2 l: format 410 mm × 450 mm (z tolerancją ± 2,0 mm), 240 sztuk banderol o wymiarze 50 mm × 12 mm na każdym arkuszu (8 rzędów po 30 sztuk w każdym rzędzie);

  3) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych o pojemności powyżej 0,2 l: format 510 mm × 680 mm (z tolerancją ± 2,0 mm), 203 sztuki banderol o wymiarze 90 mm × 16 mm na każdym arkuszu (7 rzędów po 29 sztuk w każdym rzędzie);

  4) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich: format 480 mm × 680 mm (z tolerancją ± 1,5 mm), 300 sztuk banderol o wymiarach 50 mm × 16 mm na każdym arkuszu (12 rzędów po 25 sztuk w każdym rzędzie).

Parametry banderol umieszczonych na arkuszach są zgodne z kryteriami jakościowymi określonymi w stosunku do banderol pokrojonych.

Nie są dopuszczalne inne odstępstwa od ustalonych powyżej.

II. KRYTERIA JAKOŚCIOWE BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH SAMOPRZYLEPNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH I PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH

Banderole samoprzylepne na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów spirytusowych, winiarskich i płynu do papierosów elektronicznych oraz odpowiednio banderole próbne powinny spełniać następujące kryteria jakościowe:

  1) być wysztancowane według ustalonych wymiarów z dokładnością ± 0,2 mm, z dopuszczalnym odchyleniem od prostopadłości, które nie może być większe niż 0,6 mm;

  2) format 112 mm × 145 mm (z tolerancją ± 0,5 mm), 10 sztuk wysztancowanych banderol samoprzylepnych o wymiarze 45 mm × 21 mm na każdym sektorze;

  3) szerokość rolki 16,3 mm (z tolerancją ± 1,0 mm) - wariant pionowy, banderole o wymiarze 32,5 mm × 12 mm;

  4) szerokość rolki 39,3 mm (z tolerancją ± 1,0 mm) - wariant poziomy, banderole o wymiarze 32,5 mm × 12 mm;

  5) szerokość rolki 21,6 mm (z tolerancją ± 1,0 mm) - wariant pionowy, banderole o wymiarze 50 mm × 16 mm;

  6) szerokość rolki 55,2 mm (z tolerancją ± 1,0 mm) - wariant poziomy, banderole o wymiarze 50 mm × 16 mm;

  7) banderole samoprzylepne należy przechowywać poziomo w opakowaniach zabezpieczających przed wilgocią, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych, w stosach nie wyższych niż 50 cm; optymalne warunki przechowywania to 50 ± 5% wilgotności względnej i temperatura 22 ± 2°C;

  8) być wydrukowane z dopuszczalnym odchyleniem elementów offsetowych, wklęsłodrukowych lub innych, wynoszącym nie więcej niż 1,5 mm w stosunku do tych elementów na banderolach wzorcowych, pod warunkiem niezachodzenia na siebie tych elementów;

  9) mieć numerację, która nie może występować na innych elementach graficznych niż tło, z wyjątkiem banderol samoprzylepnych na płyn do papierosów elektronicznych, gdzie dopuszczalne jest zachodzenie numeracji na element drukowany farbą termochromową oraz na tło giloszowe.

Nie są dopuszczalne inne odstępstwa od ustalonych powyżej.