Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7.06.2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.08.22
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1753
Istniejące wersje czasowe § 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1147
2020.12.22
zmieniony przez
2022.08.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 12. 1. Dopuszczalne miesięczne straty banderol powstałe w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju w stosunku do łącznej liczby banderol wykorzystanych w ciągu miesiąca kalendarzowego mogą wynosić najwyżej dla poszczególnych rodzajów wyrobów:

  1) 0,5% - dla opakowań jednostkowych wyrobów spirytusowych;

  2) 0,5% - dla opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych;

  3) 0,5% - dla opakowań jednostkowych wyrobów winiarskich;

  4) 0,5% - dla opakowań jednostkowych suszu tytoniowego;

  5) 0,5% - dla opakowań jednostkowych płynu do papierosów elektronicznych;

  6) 0,5% - dla opakowań jednostkowych wyrobów nowatorskich.

2. Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy składa się z czynności naniesienia ważnej i nieuszkodzonej banderoli samoprzylepnej lub z użyciem odpowiedniego kleju ważnej i nieuszkodzonej banderoli bez warstwy samoprzylepnej na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego, podlegające oznaczaniu tą banderolą, niezależnie od miejsca i metody oznaczania. W przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami na zautomatyzowanej linii technologicznej oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy składa się także z czynności włożenia banderol do urządzenia banderolującego oraz z następujących łącznie, bezpośrednio po oznaczaniu, zautomatyzowanych czynności przemieszczenia opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego do końca linii technologicznej, zdjęcia opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego z tej linii i jednoczesnego włożenia go do opakowania zbiorczego.