Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7.06.2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.02.13
do 2022.08.21
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe zał. nr 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1147
2020.12.22
zmieniony przez
2021.02.13
zmieniony przez
2022.08.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1753
2023.06.20
zmieniony przez
2024.05.11
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 9

 
Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych

Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń), susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie

Lp.

Wymiar
banderoli 
w mm

Wysokość kwot wpłacanych na 
pokrycie kosztów wytworzenia 
banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kwot wpłacanych 
na pokrycie kosztów wytworzenia 
banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

32 x 16

12,40

14,47

Tabela 2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe

Lp.

Wymiar
banderoli 
w mm

Wysokość kwot wpłacanych na 
pokrycie kosztów wytworzenia
banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kwot wpłacanych
na pokrycie kosztów wytworzenia
banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

50 x 12

14,47

20,10

2

90 x 16

24,59

29,88

Tabela 3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie - dla banderol samoprzylepnych

Lp.

Wymiar 
banderoli 
w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł

1

50 x 16

42,80

Tabela 4. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie - dla banderol bez warstwy samoprzylepnej

Lp. 

Wymiar 
banderoli 
w mm

Wysokość kwot wpłacanych na 
pokrycie kosztów wytworzenia 
banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kwot wpłacanych 
na pokrycie kosztów wytworzenia 
banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

50 x 16

18,77

21,59

Tabela 5. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe i winiarskie w opakowaniach jednostkowych (puszkach)

Lp. 

Wymiar 
banderoli 
w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w sektorach za 1000 szt. w zł

1

45 x 21 

56,35

Tabela 6. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych - dla banderol samoprzylepnych

Lp.

Wymiar 
banderoli 
w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł

1

32,5 x 12

38,28

Tabela 7. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych - dla banderol bez warstwy samoprzylepnej

Lp.

Wymiar 
banderoli 
w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

32,5 x 12

20,03