Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.06.2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1126

Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór:

  1) informacji o lasach (IL-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2) załącznika do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3) załącznika do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

  4) załącznika do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

  5) deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

  6) załącznika do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

  7) załącznika do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Załącznik nr 1

IL-1 Informacja o lasach

IL-1 Informacja o lasach

IL-1 Informacja o lasach

DRUKI.Gofin.pl - druk powiązany: IL-1(1) - Informacja o lasach
Załącznik nr 2

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Załącznik nr 3

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Załącznik nr 4

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

Załącznik nr 5

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

DRUKI.Gofin.pl - druk powiązany: DL-1(1) - Deklaracja na podatek leśny
Załącznik nr 6

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Załącznik nr 7

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania