Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.03.16
 
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 816
2021.09.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1625
2023.03.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 13. 1. Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przy użyciu kas on-line podatnik, przy pomocy serwisanta, dokonuje fiskalizacji, zapewniając połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą on-line a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy.

2. Fiskalizacji dokonuje się wyłącznie w trybie serwisowym, w przypadku gdy kasa on-line zawiera pamięć fiskalną oznaczoną numerem unikatowym oraz pamięć chronioną niezawierającą danych.

3. Fiskalizacja obejmuje:

  1) przesłanie klucza publicznego kasy;

  2) zgłoszenie żądania fiskalizacji;

  2a) przesłanie sumy kontrolnej programu pracy kasy oraz nazwy i numeru wersji programu pracy kasy;

  3) odebranie numeru ewidencyjnego;

  4) nieodwracalny zapis w pamięci fiskalnej faktu, daty i czasu fiskalizacji;

  5) inicjalizację pracy pamięci fiskalnej i pamięci chronionej oraz jednoznaczne nieodwracalne powiązanie tych pamięci;

  6) zerowanie wszystkich liczników kasy;

  7) niepowtarzalny i nieodwracalny zapis w pamięci fiskalnej numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika oraz zapis w pamięci fiskalnej numeru ewidencyjnego;

  8) zapis w pamięci chronionej numeru ewidencyjnego;

  9) zapis w pamięci fiskalnej kategorii kasy, jeżeli program pracy kasy umożliwia w kasie łączenie różnych kategorii kas, o których mowa w § 7 ust. 1;

  10) wystawienie raportu fiskalnego fiskalizacji;

  11) zgłoszenie fiskalizacji przez przesłanie raportu fiskalnego fiskalizacji do Centralnego Repozytorium Kas;

  12) pobranie i zapis w pamięci chronionej harmonogramu przesyłania danych.