Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.03.16
 
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 816
2021.09.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1625
2023.03.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 12. 1. W przypadku prowadzenia przez podatnika ewidencji przy użyciu kasy, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. f, gdy kasa nie zawiera drukarki kasy, podatnik:

  1) nie wystawia paragonu fiskalnego, paragonu fiskalnego anulowanego, faktury i faktury anulowanej w postaci papierowej oraz zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży przez ich odpowiednie pokazanie zgodnie z przepisami o wymaganiach technicznych dla kas;

  2) nie wystawia:

   a) raportów fiskalnych dobowych,

   b) raportów fiskalnych okresowych,

   c) raportu fiskalnego rozliczeniowego,

   d) łącznych raportów fiskalnych okresowych,

   e) łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego,

   f) raportów fiskalnych zdarzeń,

   g) raportu fiskalnego fiskalizacji,

   h) dokumentów niefiskalnych

  - w postaci papierowej oraz bezpośrednio po wykonaniu przesyła raporty fiskalne okresowe, raport fiskalny rozliczeniowy, łączne raporty fiskalne okresowe, łączny raport fiskalny rozliczeniowy i raporty fiskalne zdarzeń do komputerowych systemów ogólnodostępnych i dokonuje ich zapisu lub wydruku w tych systemach, a raporty fiskalne dobowe, raport fiskalny fiskalizacji i dokumenty niefiskalne może przesłać do tych systemów i dokonać ich zapisu lub wydruku w tych systemach.

2. W przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. f, gdy kasa zawiera drukarkę kasy, podatnik może nie wystawiać paragonu fiskalnego, paragonu fiskalnego anulowanego, faktury i faktury anulowanej w postaci papierowej, jeżeli zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży przez ich odpowiednie pokazanie zgodnie z przepisami o wymaganiach technicznych (kryteriach i warunkach technicznych) dla kas.