Ustawa z dnia 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.01.01
 
zmieniony przez
art. 11 
Istniejące wersje czasowe art. 26
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 60
2020.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 26. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:

    1) w art. 32 w ust. 5 wyrazy "lub podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami ", podpisem zaufanym lub podpisem osobistym";

    2) (uchylony)