Ustawa z dnia 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.01.11
do 2019.05.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 60
Istniejące wersje czasowe art. 54
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 60
2019.05.31
zmieniony przez
2020.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 54. Ustawa wchodzi w życie z dniem 4 marca 2019 r., z wyjątkiem:

    1) art. 45 pkt 6, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;*)

    2) art. 45 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 31 maja 2019 r.;

    3) art. 23 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.;

    4) art. 26 pkt 2 oraz art. 45 pkt 1, 2, 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;

    5) art. 9 i art. 40 w zakresie wniosków składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.*)

____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 11.01.2019 r.