Ustawa z dnia 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.01.11
do 2022.08.10
tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 51
Istniejące wersje czasowe art. 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 51
2022.08.11
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11. Przepisy art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. d i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, tracą moc z dniem 31 grudnia 2024 r.