Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.08.05
do 2022.06.03
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1342
Istniejące wersje czasowe art. 69
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2215
2020.08.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1342
2022.06.04
zmieniony przez
2023.01.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 46
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 69. 1. Wybrana instytucja finansowa, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK, zgłasza, w postaci elektronicznej, wniosek o wpis umowy o zarządzanie PPK do ewidencji PPK.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: datę zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nazwę, NIP lub inny numer identyfikacyjny, adres siedziby oraz adres do korespondencji podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK.

3. W przypadku gdy podmiotowi zatrudniającemu nie nadano NIP, stosowną informację umieszcza się we wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadku podmiotów zatrudniających będących osobami fizycznymi, którym nie nadano NIP, wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera serię i numer dokumentu tożsamości lub paszportu.