Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.11.28
do 2020.08.04
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2215
Istniejące wersje czasowe art. 73
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2215
2020.08.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1342
2022.06.04
zmieniony przez
2023.01.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 46
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 73. Ewidencja umów o zarządzanie PPK zawartych przez podmioty zatrudniające obejmuje:

  1) numer podmiotu zatrudniającego w ewidencji PPK;

  2) datę zawarcia umowy o zarządzanie PPK;

  3) nazwę podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej;

  4) NIP lub inny numer identyfikacyjny podmiotu zatrudniającego;

  5) serię i numer dokumentu tożsamości lub paszportu osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym, jeżeli nie nadano jej NIP;

  6) adres siedziby podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej;

  7) adres do korespondencji podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej.