Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.11.09
do 2021.04.15
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2126
Istniejące wersje czasowe art. 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2126
2021.04.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 10. 1. W latach 2019-2028 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących skutkiem finansowym ustawy wynosi 21.900.000 zł, w tym w poszczególnych latach wynosi:

  1) w 2019 r. - 17.000.000 zł;

  2) w 2020 r. - 4.100.000 zł;

  3) w 2021 r. - 100.000 zł;

  4) w 2022 r. - 100.000 zł;

  5) w 2023 r. - 100.000 zł;

  6) w 2024 r. - 100.000 zł;

  7) w 2025 r. - 100.000 zł;

  8) w 2026 r. - 100.000 zł;

  9) w 2027 r. - 100.000 zł;

  10) w 2028 r. - 100.000 zł.

2. W przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, stosuje się mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego służącego do udostępniania zeznań podatkowych zgodnie z art. 45cd ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 21c ustawy zmienianej w art. 5 poprzez optymalizację funkcjonowania tego systemu.

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.