Ustawa z dnia 3.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.11.15
 
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 323
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2022.11.15
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 323. 1. Tworzy się Komisję Ewaluacji Nauki. Pierwsza kadencja Komisji Ewaluacji Nauki trwa od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 marca 2023 r.

2. Kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki, o których mowa w art. 271 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, na kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 marca 2019 r. mogą zgłaszać:

    1) uczelnie, w których w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, co najmniej jedna podstawowa jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 posiada kategorię A+, A albo B;

    2) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe, które w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, posiadają kategorię naukową A+, A albo B.

3. Zgłoszenie kandydata zawiera informację o dyscyplinie reprezentowanej przez kandydata zgodnej z pierwszym oświadczeniem, o którym mowa w art. 219 ust. 11.