Ustawa z dnia 3.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.08.30
do 2019.03.21
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
Istniejące wersje czasowe art. 279
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2019.03.22
zmieniony przez
2023.09.06
zmieniony przez
2024.02.02
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 279. 1. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi, o którym mowa w art. 195 ust. 7 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, prowadzonymi w uczelniach sprawują:

    1) do dnia 30 września 2019 r. - rady jednostek organizacyjnych uczelni;

    2) od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. - podmioty wskazane w statutach uczelni.