Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.01.27
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 170
Istniejące wersje czasowe art. 60f
2020.01.01
dodany przez
2021.01.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 170
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 60f. Tymczasowy przedstawiciel przestaje pełnić funkcję z:

    1) dniem śmierci,

    2) dniem ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych,

    3) chwilą odwołania,

    4) po upływie dwóch tygodni od złożenia rezygnacji, z uwzględnieniem art. 60g ust. 2,

    5) dniem ogłoszenia testamentu, w którym spadkodawca powołał wykonawcę testamentu, jeżeli jego umocowanie obejmuje zarząd udziałem małżonka w przedsiębiorstwie

- jednak nie później niż z dniem wygaśnięcia umocowania do pełnienia funkcji tymczasowego przedstawiciela.