Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.08.24
do 2019.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1629
Istniejące wersje czasowe art. 54
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1629
2020.01.01
dodany przez
2021.01.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 170
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 54. W przypadku zajścia zdarzeń, o których mowa w art. 53, do powołania kolejnego zarządcy sukcesyjnego przepisy art. 12 ust. 1-9 i 11 stosuje się odpowiednio, chyba że przedsiębiorca powołał zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w art. 11 ust. 2. Uprawnienie do powołania kolejnego zarządcy sukcesyjnego wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym poprzedni zarządca sukcesyjny został wykreślony z CEIDG.