Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.08.24
do 2019.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1629
Istniejące wersje czasowe rozdziału 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1629
2020.01.01
zmieniony przez
2021.01.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 170
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 7

 Decyzje, działalność regulowana i wpisy do rejestru działalności regulowanej oraz innych rejestrów