Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.06.01
do 2019.07.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1061
Istniejące wersje czasowe § 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1061
2019.08.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 13. 1. Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

    1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;

    2) banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy prawo do świadczenia dobry start ustala organ właściwy, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. b.