Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.08.10
do 2019.05.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1544
Istniejące wersje czasowe art. 69
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1544
2019.05.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 69. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 4-7 oraz art. 29 w zakresie art. 20a ust. 1 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 29 września 2018 r.;

  2) art. 10 pkt 1, art. 16 pkt 1, art. 46 oraz art. 57, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;

  3) art. 25, art. 27, art. 33, art. 37, art. 47 oraz art. 52 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia*);

  4) art. 41 oraz art. 65, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia*) z mocą od dnia 1 lipca 2018 r.;

  5) art. 44, który wchodzi w życie z dniem 31 maja 2019 r.;

  6) art. 66, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*).

__________________
*) Uwaga od redakcji: Ustawa została ogłoszona w dniu 10.08.2018 r.