Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.08.07
do 2019.04.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1499
Istniejące wersje czasowe art. 19
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1499
2019.05.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 19. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

    1) art. 1 pkt 1 lit. b w zakresie art. 119zg pkt 5 lit. a, c oraz d, pkt 6 lit. c w zakresie art. 119zr § 3 pkt 9, pkt 8, art. 4, art. 9, art. 11 oraz art. 16, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*);

    2) art. 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.;

    3) art. 1 pkt 1 lit. b w zakresie art. 119zg pkt 5 lit. b, pkt 6 lit. a, b oraz c w zakresie art. 119zr § 3 pkt 7 i 8, pkt 7, pkt 9 lit. b w zakresie art. 119zv § 4b-4d oraz art. 12, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

___________________________
*) Uwaga od redakcji: Ustawa została ogłoszona w dniu 7.08.20108 r.