Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.08.07
do 2019.04.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1499
Istniejące wersje czasowe art. 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1499
2019.05.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 12. 1. W przypadku banków spółdzielczych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych przekazywanie informacji, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, dotyczących rachunków lokaty terminowej podmiotu kwalifikowanego rozpoczyna się nie później niż z dniem 1 stycznia 2020 r.

2. Przekazywanie zestawień, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, dotyczących rachunków lokaty terminowej podmiotu kwalifikowanego rozpoczyna się nie później niż z dniem:

    1) 1 sierpnia 2019 r. - w przypadku banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, z wyjątkiem banków spółdzielczych;

    2) 1 stycznia 2020 r. - w przypadku banków spółdzielczych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

3. Przekazywanie informacji i zestawień, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmuje rachunki lokaty terminowej podmiotu kwalifikowanego otwarte przed dniem 1 lipca 2019 r., jeżeli są prowadzone na dzień poprzedzający dzień przekazania danych.