Ustawa z dnia 26.01.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.03.01
do 2019.06.30
zmieniony przez
art. 24 
Istniejące wersje czasowe art. 47
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 730
2019.03.01
zmieniony przez
2019.07.01
zmieniony przez
2019.10.01
zmieniony przez
2019.10.11
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 47. Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 maja 2018 r., z wyjątkiem:

    1) art. 3 pkt 4 i 5, art. 4 pkt 3, 4 i 6, art. 6 pkt 2-5, pkt 6 w zakresie art. 88 ust. 4 pkt 2 oraz pkt 7, art. 8, art. 9, art. 21 pkt 3, 5 i 6, art. 22, art. 23 pkt 2, art. 25-27, art. 29, art. 35 pkt 10 lit. b tiret drugie w zakresie pkt 4, pkt 12 w zakresie ust. 2, pkt 16 lit. b i pkt 17 w zakresie art. 35, art. 38a, które wchodzą w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia;*)

    2) art. 38 i art. 39, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

______________________
1) (pominięto przez redakcję)
*) Uwaga od redakcji: Ustawa została ogłoszona w dniu 13.04.2018 r.