Ustawa z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.12.01
 
dodany przez
art. 6 
Istniejące wersje czasowe art. 45a
2021.12.01
dodany przez

Art. 45a. W przypadku otrzymania przez sąd rejestrowy po dniu 30 listopada 2021 r. odpisu postanowienia sądu upadłościowego wydanego w sprawie wszczętej przed dniem 1 grudnia 2021 r., który stanowiłby podstawę wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych danych na podstawie art. 55 pkt 1-2 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe.