Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8.12.2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.10.28
do 2023.11.08
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 2349
2022.10.28
zmieniony przez
2023.11.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2428
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Państwami, dla których obywateli wydaje się zezwolenie na pracę sezonową bez względu na spełnienie warunku, o którym mowa w art. 88o ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz dokonuje się wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na podstawie art. 88q ustawy, oraz państwami, których obywatele mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń, są:

  1) Republika Armenii;

  2) Republika Białorusi;

  3) Republika Gruzji;

  4) Republika Mołdawii;

  5) (uchylony)

  6) Ukraina.