Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.12.2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2016 r. poz. 2273

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.07.2018 r.

Na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory:

    1) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7K), o której mowa w art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, oraz objaśnienia do tych deklaracji, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;

    2) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-8), o której mowa w art. 99 ust. 8 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

    3) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-9M), o której mowa w art. 99 ust. 9 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 2. Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług, określone w:

    1) załączniku nr 1, 4 i 5 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r.;

    2) załączniku nr 2 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za pierwszy kwartał 2017 r.

§ 3. Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1, 2 i 4-6 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1136), mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2017 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.*)

_________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25.07.2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1136), które traci moc z dniem 1.01.2017 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024).

Załącznik nr 1

VAT-7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług

Załącznik nr 2

VAT-7K Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7K Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7K Deklaracja dla podatku od towarów i usług

Załącznik nr 3

Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K)

Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K)

Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K)

Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K)

Załącznik nr 4

VAT-8 Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-8 Deklaracja dla podatku od towarów i usług

Załącznik nr 5

VAT-9M Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-9M Deklaracja dla podatku od towarów i usług