Ustawa z dnia 16.11.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.12.19
 
uchylony przez
art. 19 
Istniejące wersje czasowe art. 259
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1948
2017.08.17
zmieniony przez
2018.12.19
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 259. (uchylony)