Ustawa z dnia 16.11.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.01.01
 
zmieniony przez
art. 2 
Istniejące wersje czasowe art. 260
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1948
2017.02.27
zmieniony przez
2017.11.13
zmieniony przez
2018.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 260. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., z wyjątkiem:

  1) art. 1, art. 4 pkt 1 i pkt 11 lit. c i d, lit. e w zakresie § 12 i 13 oraz lit. f, art. 11, art. 13, art. 27, art. 38 pkt 39 lit. a tiret drugie, pkt 65 lit. a, pkt 68 lit. a w zakresie pkt 1, pkt 76 lit. b tiret drugie, art. 119, art. 148, art. 160 ust. 2 i 3, art. 162 ust. 1 pkt 1, art. 164, art. 165 ust. 1, 2 i 6, art. 178, art. 190 ust. 1, art. 201 ust. 1 i art. 259 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;*)

  2) art. 150, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;

  2a) art. 112 pkt 2-4, które wchodzą w życie z dniem 27 lutego 2017 r.;

  3) art. 4 pkt 12, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;

  4) art. 149a:

   a) pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r.,

   b) pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.

__________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 2.12.2016 r.