Ustawa z dnia 16.11.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.01.01
 
zmieniony przez
art. 2 
Istniejące wersje czasowe art. 172
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1948
2018.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 172. Powołanie na stanowisko:

  1) dyrektora izby administracji skarbowej,

  2) dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,

  3) naczelnika urzędu skarbowego,

  4) naczelnika urzędu celno-skarbowego,

  5) dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości

  6) (uchylony)

- jest równoznaczne z przyjęciem propozycji pracy albo pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej.