Ustawa z dnia 16.11.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.12.02
do 2017.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1948
Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1948
2018.01.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. Przepisy art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 18, art. 39, art. 145 ust. 2, art. 147 ust. 5 i art. 149 ust. 1, 4 i 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w zakresie dotyczącym Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.