Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.04.23
do 2022.08.17
dodany przez
art. 724 
Istniejące wersje czasowe art. 7a
2022.04.23
dodany przez
2022.08.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1732
2023.12.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2780
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7a. Przepis art. 7 stosuje się odpowiednio do żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej, z tym że podstawę obliczenia wysokości zasiłku chorobowego stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.