Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.11.17
 
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 1998 r. nr 148, poz. 973
2023.11.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

  1) kabin kierowców oraz kabin sterowniczych maszyn i pojazdów,

  2) systemów komputerowych na pokładach środków transportu,

  3) systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego,

  4) systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

  5) kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników pomiarów,

  6) maszyn do pisania z wyświetlaczem ekranowym.