Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 1998.12.10
do 2023.11.16
tekst pierwotny
Dz. U. z 1998 r. nr 148, poz. 973
Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 1998 r. nr 148, poz. 973
2023.11.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

  1) kabin kierowców oraz kabin sterowniczych maszyn i pojazdów,

  2) systemów komputerowych na pokładach środków transportu,

  3) systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego,

  4) systemów przenośnych nie przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy,

  5) kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników pomiarów,

  6) maszyn do pisania z wyświetlaczem ekranowym.