Ustawa z dnia 9.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.10.29
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1907
Istniejące wersje czasowe art. 12b
2019.01.01
dodany przez
2019.10.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1885
2020.10.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1907
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 12b. Do podmiotów, o których mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 15aa ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.