Ustawa z dnia 9.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.10.29
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1907
Istniejące wersje czasowe art. 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1202
2017.11.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2190
2019.10.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1885
2020.02.29
zmieniony przez
2020.10.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1907
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11. 1. W spółce, w stosunku do której podmiot określony w art. 1 ust. 1 posiada uprawnienia takie jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów:

    1) uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego,

    2) uchwała, o której mowa w art. 10,

    3) uzasadnienie, o którym mowa w art. 4 ust. 3,

    4) uzasadnienie, o którym mowa w art. 9 ust. 4

- z wyłączeniem informacji dotyczących celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania, są jawne, nie podlegają ochronie danych osobowych ani tajemnicy przedsiębiorstwa i są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych.

2. (uchylony)