Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.04.18
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 728
Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2004.11.15
2010.08.01
zmieniony przez
2015.01.01
zmieniony przez
2015.12.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 2236
2017.03.01
zmieniony przez
2017.10.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1949
2023.04.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 728
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek:

  1) osób wykonujących pracę nakładczą;

  2) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej;

  3) osób wykonujących odpłatnie pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania na podstawie skierowania do pracy.

2. Przepisy § 2-4 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek:

  1) członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych;

  2) osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;

  3) członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji.