Ustawa z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.04.18
do 2020.11.01
dodany przez
art. 13 
Istniejące wersje czasowe art. 1a
2020.04.18
dodany przez
2020.11.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1920
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, dniem wolnym od pracy jest także dzień określony przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, Prezes Rady Ministrów uwzględnia zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.