Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2015 r. poz. 90
 zmieniony przez
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2020 r. poz. 1920

Art. 1. Dniami wolnymi od pracy są:

  1) dni niżej wymienione:

   a) 1 stycznia - Nowy Rok,

   b) 6 stycznia - Święto Trzech Króli,

   c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

   d) drugi dzień Wielkiej Nocy,

   e) 1 maja - Święto Państwowe,

   f) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

   g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,

   h) dzień Bożego Ciała,

   i) 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

   j) 1 listopada - Wszystkich Świętych,

   k) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

   l) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

   m) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia;

  2) niedziele.

Art. 2. Tracą moc wszystkie przepisy, regulujące sprawę dni wolnych od pracy odmiennie od przepisów niniejszej ustawy.

Art. 3. Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia*).

__________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 19.01.1951 r.