Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8.12.2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2015.12.28
do 2015.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2205
Istniejące wersje czasowe § 21
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2205
2016.01.01
zmieniony przez
2017.01.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 87
2023.12.06
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 21. W przypadku gdy ubezpieczony jest uprawniony do zasiłku macierzyńskiego z więcej niż jednego tytułu, dokumentami niezbędnymi do wypłaty kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego są:

    1) zaświadczenia pozostałych płatników zasiłku, zawierające informację o okresie przysługującego zasiłku macierzyńskiego oraz o miesięcznej kwocie zasiłku po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych;

    2) oświadczenie ubezpieczonego, wskazujące płatnika zobowiązanego do wypłacenia kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego.